foto van het najaar van 2008

Deze foto (herfst 2008) laat mijn dilemma perfect zien.

Wat valt op als je er goed naar kijkt? Kijk maar eens naar het ijs! Mijn slanke vriendin (de blonde) heeft in haar hele leven nog niet één keer caloriën geteld of gelijnd. Ze eet wat ze wil, maar komt toch geen grammetje aan.

Ik daarentegen had bij iedere hap een slecht geweten en kon nog niet eens fatsoenlijk van dat ene bolletje ijs genieten. Ik moest mijzelf altijd beperken, omdat ik altijd met een of ander dieet bezig was en dat mij voortdurend bezighield. Toch hebben alle dieeten mij – ondanks de nodige discipline – niet geholpen. En dat lag eraan – ik weet dat nu helemaal zeker – dat mijn stofwisseling toen te traag was.

Wat gebeurt er eigenlijk bij een dieet?

Er zijn drie manieren om door afvallen gewicht te verliezen:

  1. Water. Bijna 2/3 van het menselijk lichaam bestaat uit water, dat door zout gebonden wordt in het lichaam. Bij een dieet wordt de zouttoevoer verminderd, waardoor men snel ongeveer 2 liter water verliest. Dat zijn alvast 2 kilo minder op de weegschaal. Wordt het dieet echter beëindigd, dan landen deze kilo's net zo snel weer terug in de vetreserves.
  2. Vet. Pas als de waterreserves duidelijk verminderen wordt voor de energiewinning van het opgeslagen vet gebruik gemaakt.
  3. Spieren: niet alleen vet, maar ook spiermassa komt als bron voor de energievoorziening in aanmerking.

 

terug naar de beginpagina