foto van het najaar van 2008

Deze foto (herfst 2008) laat mijn dilemma perfect zien.

Wat valt op als je er goed naar kijkt? Kijk maar eens naar het ijs! Mijn slanke vriendin (de blonde) heeft in haar hele leven nog niet één keer caloriën geteld of gelijnd. Ze eet wat ze wil, maar komt toch geen grammetje aan.

Ik daarentegen had bij iedere hap een slecht geweten en kon nog niet eens fatsoenlijk van dat ene bolletje ijs genieten. Ik moest mijzelf altijd beperken, omdat ik altijd met een of ander dieet bezig was en dat mij voortdurend bezighield. Toch hebben alle dieeten mij – ondanks de nodige discipline – niet geholpen. En dat lag eraan – ik weet dat nu helemaal zeker – dat mijn stofwisseling toen te traag was.

Oorzaken van overgewicht

Er zijn veel factoren die een rol spelen bij overgewicht. Zo is de consumptie van olie en vetten de laatste decennia voortdurend gestegen.

Ook is suiker goedkoper geworden, en de vraag naar suikerhoudende dranken als cola gelijkblijvend zeer hoog. Hetzelfde geldt voor kant-en-klaar producten, die goedkoop zijn en bovendien eenvoudig te bereiden. Wel bevatten ze doorgaans een behoorlijke portie dikmakers, zelfs de meeste zogenaamde 'light' producten.

Daarbij komt dat mensen zich steeds minder bewegen. Dit is vooral aan technische vindingen als auto, telefoon, tv, computer en internet te danken. En daardoor hebben zich ook werktijden en -gedrag veranderd. Weinig beweging leidt er ook toe dat energiebehoefte en -gebruik afnemen.

Worden er desondanks toch veel calorieën geconsumeerd, dan worden deze als vet in het lichaam opgeslagen

 

terug naar de beginpagina