foto van het najaar van 2008

Deze foto (herfst 2008) laat mijn dilemma perfect zien.

Wat valt op als je er goed naar kijkt? Kijk maar eens naar het ijs! Mijn slanke vriendin (de blonde) heeft in haar hele leven nog niet één keer caloriën geteld of gelijnd. Ze eet wat ze wil, maar komt toch geen grammetje aan.

Ik daarentegen had bij iedere hap een slecht geweten en kon nog niet eens fatsoenlijk van dat ene bolletje ijs genieten. Ik moest mijzelf altijd beperken, omdat ik altijd met een of ander dieet bezig was en dat mij voortdurend bezighield. Toch hebben alle dieeten mij – ondanks de nodige discipline – niet geholpen. En dat lag eraan – ik weet dat nu helemaal zeker – dat mijn stofwisseling toen te traag was.

Gevolgen van overgewicht

Alleen al in West-Europa sterven jaarlijks 200.000 mensen aan de gevolgen van overgewicht. In extreme gevallen kan zwaar overgewicht de levensverwachting tot 10 jaar verlagen.

Het risico op bepaalde ziektes is bij dikke mensen veel groter dan bij slanke. Zo kunnen verhoogde cholesterolwaarden, een hoge bloedruk, suikerziekte en hart- en vaatziekten veel eerder optreden. Naast alle medische consequenties moeten de betroffen personen er vaak ook mee leren leven dat hun sociale positie en aanzien verslechteren. Overgewichtige mensen worden vaak als 'mateloos' en 'traag' (vaak nog net wel als 'gezellig') beoordeeld. Soms komen dan uit de kennissenkring goed bedoelde adviezen als »doe eens een dieet«. Alsof dàt nou zo eenvoudig gaat...

Als het u echter wel lukt af te vallen, dan kunnen eventuele ziektes als gevolg van het overgewicht duidelijk positief beinvloedt en soms zelfs geheel ongedaan gemaakt worden. Er bestaan zelfs studies, die beweren dat afvallen (in combinatie met onder andere stoppen met roken, meer beweging) de voorkeur geniet boven medicinale behandeling, bijvoorbeeld bij de behandeling van overgewichtige mensen met diabetes. Desalniettemin mogen nooit door een arts voorgeschreven medicijnen op eigen houtje verminderd worden. Dit moet natuurlijk altijd met uw arts besproken worden.

Niet alle lichamelijke problemen worden door het afslanken (geheel) verminderd. Beschadigingen aan bloedvaten of gewrichten (door overbelasting) blijven doorgaans bestaan, maar de situatie verslechterd zich doorgaans niet verder.

 

terug naar de beginpagina