foto van het najaar van 2008

Deze foto (herfst 2008) laat mijn dilemma perfect zien.

Wat valt op als je er goed naar kijkt? Kijk maar eens naar het ijs! Mijn slanke vriendin (de blonde) heeft in haar hele leven nog niet één keer caloriën geteld of gelijnd. Ze eet wat ze wil, maar komt toch geen grammetje aan.

Ik daarentegen had bij iedere hap een slecht geweten en kon nog niet eens fatsoenlijk van dat ene bolletje ijs genieten. Ik moest mijzelf altijd beperken, omdat ik altijd met een of ander dieet bezig was en dat mij voortdurend bezighield. Toch hebben alle dieeten mij – ondanks de nodige discipline – niet geholpen. En dat lag eraan – ik weet dat nu helemaal zeker – dat mijn stofwisseling toen te traag was.

Overgewicht als erfelijk bepaald probleem

Hier wil ik een citaat Jeffrey Friedman, professor aan de Rockefeller University in New York uit 2004 aandragen:

»Overgewicht ontstaat uit de combinatie van genen en leefstijl. Als overgewicht echter alleen op de leefstijl betrokken wordt kunnen makkelijk foute conclusies getrokken worden. Het is bijna algemeen aanvaard, overgewichtige mensen als 'lui' of 'ongecontroleerd' te betitelen. Toch is het te makkelijk om te stellen, dat alleen de aanpassing van hun levenstijl ertoe leidt het gewichtsprobleem onder controle te krijgen. De vraag zou veel meer moeten luiden: waarom blijven veel mensen wel slank, terwijl ze in dezelfde omstandigheden als overgewichtige leven? Wat is er in het lichaam van een slank mens biologisch gezien anders dan in het lichaam van een overgewichtig mens?«

 

terug naar de beginpagina