foto van het najaar van 2008

Deze foto (herfst 2008) laat mijn dilemma perfect zien.

Wat valt op als je er goed naar kijkt? Kijk maar eens naar het ijs! Mijn slanke vriendin (de blonde) heeft in haar hele leven nog niet één keer caloriën geteld of gelijnd. Ze eet wat ze wil, maar komt toch geen grammetje aan.

Ik daarentegen had bij iedere hap een slecht geweten en kon nog niet eens fatsoenlijk van dat ene bolletje ijs genieten. Ik moest mijzelf altijd beperken, omdat ik altijd met een of ander dieet bezig was en dat mij voortdurend bezighield. Toch hebben alle dieeten mij – ondanks de nodige discipline – niet geholpen. En dat lag eraan – ik weet dat nu helemaal zeker – dat mijn stofwisseling toen te traag was.

Gewichtsproblemen in Nederland

Overgewicht is de laatste jaren toenemend in het nieuws. Dat is ook wel logisch, want ook het overgewicht neemt toe. In Nederland heeft volgens het voedingscentrum meer dan 55% van de mannen en 50% van de vrouwen overgewicht. In de laatste 25 jaar is het percentage personen met ernstig overgewicht (obesitas) zelfs ruim verdubbeld tot meer dan 10% van de bevolking!

De World Health Organization (WHO) schat dat ten minste een miljard mensen wereldwijd overgewicht hebben. 300 miljoen daarvan hebben zelfs zwaar overgewicht. Dit komt neer op eenzesde van de totale wereldbevolking.

Bovendien is de trend naar meer personen met overgewicht duidelijk groeiend. Hoewel de schattingen uiteenlopen zijn vrijwel alle experts het erover eens dat overgewicht  eerder toe- dan afneemt.

 

terug naar de beginpagina